Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: июнь
1
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ai, X.C., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
2
Ivanov, A.A., Kasatov, D.A., Koshkarev, A.M., (...), Taskaev, S.Y., Shchudlo, I.M.
3
Aad, G., Abbott, B., Abdallah, J., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
4
Evtushenko, P.N., Kotov, K.Y., Maslennikov, A.L., (...), Rogozin, A.I., Tikhonov, Y.A.
5
Aaij, R., Abellán Beteta, C., Adeva, B., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
6
Anastasi, A., Babusci, D., Bencivenni, G., (...), Wiślicki, W., Wolket, M.
7
Anastasi, A., Babusci, D., Bencivenni, G., (...), Wiślicki, W., Wolke, M.
8
Andrianov, A.V., Barnyakov, A.M., Levichev, A.E., (...), Nikiforov, D.A., Samoylov, S.L.
10
Aaij, R., Abellán Beteta, C., Adeva, B., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
11
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ai, X.C., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
12
Atlas Collaboration, Aad, G., Abbott, B., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
14
The ATLAS collaboration, Aaboud, M., Aad, G., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
15
The ATLAS collaboration, Aad, G., Abbott, B., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
17
The ATLAS collaboration, Aad, G., Abbott, B., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
18
Shen, C.P., Yuan, C.Z., Ban, Y., (...), Zhulanov, V., Zupanc, A.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: июль
1
Zhang, J.-Y., Cai, X., Mo, X.-H., (...),Mamoshkina, E.V., Harris, F.A.
2
Chashchina, O., Silagadze, Z.
3
Barnyakov, M.Y., Frach, T., Kononov, S.A.,Kuyanov, I.A., Prisekin, V.G.
4
Shebalin, V.E., Akhmetshin, R.R., Anisenkov, A.V., (...), Talyshev, A.A., Yudin, Y.V.
5
Achasov, M.N., Aulchenko, V.M.,Bogdanchikov, A.G., (...), Tekutev, A.I., Usov, Y.V.
6
Park, C.-S., Kwon, Y.-J., Adachi, I., (...),Zhulanov, V., Zupanc, A.
8
Lees, J.P., Poireau, V., Tisserand, V., (...),Prepost, R., Wu, S.L.
9
Barnyakov, A.Y., Barnyakov, M.Y.,Boborovnikov, V.S., (...), Ovtin, I.V., Rodiakin, V.A.
12
Aad, G., Abbott, B., Abdallah, J., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
14
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: август
2
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
3
Kato, Y., Iijima, T., Adachi, I., (...), Zhulanov, V.,Zupanc, A.
4
Aaij, R., Abellán Beteta, C., Adeva, B., (...),Zhukov, V., Zucchelli, S.
6
Akhmetshin, R.R., Amirkhanov, A.N.,Anisenkov, A.V., (...), Yudin, Y.V., Zharinov, Y.M.
7
Ivanova, A.A., Zubarev, P.V., Ivanenko, S.V., (...), Shvyrev, V.G., Sulyaev, Y.S.
8
Grozin, A.G., Klein, R., Mannel, T., Pivovarov, A.A.
9
Aaij, R., Abellán Beteta, C., Adeva, B., (...),Zhukov, V., Zucchelli, S.
10
Aaij, R., Abellán Beteta, C., Adeva, B., (...),Zhukov, V., Zucchelli, S.
16
The ATLAS collaboration, Aad, G., Abbott, B., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
17
The ATLAS collaboration, Aad, G., Abbott, B., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: сентябрь
1
The ATLAS collaboration, Aaboud, M., Aad, G., (...), zur Nedden, M., Zwalinski, L.
3
4
The ATLAS collaboration, Aaboud, M., Aad, G., (...), zur Nedden, M., Zwalinski, L.
6
Atlas Collaboration, T., Aaboud, M., Aad, G., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
9
Gschwendtner, E., Adli, E., Amorim, L., (...),Xia, G., Zhang, H.
10
Turner, M., Petrenko, A., Biskup, B., (...), Mazzoni, S., Vincke, H.
13
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), Zur Nedden, M., Zwalinski, L.
14
Dmitriev, V.F., Milstein, A.I., Salnikov, S.G.
16
Yelton, J., Adachi, I., Aihara, H., (...), Zhulanov, V., Zupanc, A.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: октябрь
1
Aad, G., Abbott, B., Abdallah, J., (...), Zwalinski, L., ATLAS Collaboration
3
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), Zwalinski, L., ATLAS Collaboration
4
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ai, X.C., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
5
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
6
Solodov, E.P., Amirkhanov, A.N., Anisenkov, A.V., (...), Vorobiov, A.I., Yudin, Y.V.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: ноябрь
4
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
5
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ai, X.C., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
7
Gerasimov, V.V., Knyazev, B.A., Lemzyakov, A.G., Nikitin, A.K., Zhizhin, G.N.
8
Zamashchikov, V.V., Korzhavin, A.A., Chinnov, E.A.
9
Kononov, A., Egorov, S.V., Kvon, Z.D., (...), Dvoretsky, S.A., Deviatov, E.V.
11
Churkin, S.A., Pervunin, K.S., Kravtsova, A.Y., Markovich, D.M., Hanjalić, K.
13
Kovalenko, Y.V., Pureskin, D.N., Savkin, V.Y., Senkov, D.V., Yakovlev, D.V.
16
Vozhakov, I.S., Cherdantsev, A.V., Arkhipov, D.G.
17
Achasov, M.N., Barnyakov, A.Yu., Beloborodov, K.I., (...), Tikhonov, Yu.A., Vasiljev, A.V.
18
Aaij, R., Abellán Beteta, C., Adeva, B., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
19
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
20
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
21
Adlarson, P., Augustyniak, W., Bardan, W., (...), Żuprański, P., Żurek, M.
23
Dashevsky, Y.A., Petrov, S., Vasilevskiy, A.N., Bocharov, O.B., Dyatlov, G.V.
25
Lees, J.P., Poireau, V., Tisserand, V., (...), Prepost, R., Wu, S.L.
26
27
Ishikawa, T., Fujimura, H., Grigoriev, D.N., (...), Vasiliev, Y.V., Yamazaki, H.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: декабрь
1
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), Zwalinski, L., ATLAS Collaboration
2
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
4
The CMS collaboration, Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., (...), Taylor, D., Woods, N.
5
The CMS collaboration, Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., (...), Taylor, D., Woods, N.
6
Aad, G., Abbott, B., Abdallah, J., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
8
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
9
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
10
Arbuzova, E.V., Dolgov, A.D., Novikov, V.A.
11
Koop, I., Otboev, A., Shatunov, P., Shatunov, Y., Mane, S.
12
Shoshin, A.A., Arakcheev, A.S., Arzhannikov, A.V., (...), Sinitsky, S.L., Vasilyev, A.A.
13
Achasov, M.N., Barnyakov, A.Yu., Beloborodov, K.I., (...), Surin, I.K., Vasiljev, A.V.
14
Rastigeev, S.A., Goncharov, A.D., Klyuev, V.F., (...), Petrozhitskii, A.V., Frolov, A.R.
15
Shatunov, P.Y., Berkaev, D.E., Zharinov, Y.M., (...), Shatunov, Y.M., Shwartz, D.B.
18
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
19
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
21
Meshkov, O., Stirin, A., Kovachev, G., (...), Zhuravlev, A., Zubarev, P.
22
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.