Publications in journals
indexed in Scopus: june
1
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ai, X.C., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
2
Ivanov, A.A., Kasatov, D.A., Koshkarev, A.M., (...), Taskaev, S.Y., Shchudlo, I.M.
3
Aad, G., Abbott, B., Abdallah, J., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
4
Evtushenko, P.N., Kotov, K.Y., Maslennikov, A.L., (...), Rogozin, A.I., Tikhonov, Y.A.
5
Aaij, R., Abellán Beteta, C., Adeva, B., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
6
Anastasi, A., Babusci, D., Bencivenni, G., (...), Wiślicki, W., Wolket, M.
7
Anastasi, A., Babusci, D., Bencivenni, G., (...), Wiślicki, W., Wolke, M.
8
Andrianov, A.V., Barnyakov, A.M., Levichev, A.E., (...), Nikiforov, D.A., Samoylov, S.L.
10
Aaij, R., Abellán Beteta, C., Adeva, B., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
11
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ai, X.C., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
12
Atlas Collaboration, Aad, G., Abbott, B., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
14
The ATLAS collaboration, Aaboud, M., Aad, G., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
15
The ATLAS collaboration, Aad, G., Abbott, B., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
17
The ATLAS collaboration, Aad, G., Abbott, B., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
18
Shen, C.P., Yuan, C.Z., Ban, Y., (...), Zhulanov, V., Zupanc, A.

Publications in journals
indexed in Scopus: july
1
Zhang, J.-Y., Cai, X., Mo, X.-H., (...),Mamoshkina, E.V., Harris, F.A.
2
Chashchina, O., Silagadze, Z.
3
Barnyakov, M.Y., Frach, T., Kononov, S.A.,Kuyanov, I.A., Prisekin, V.G.
4
Shebalin, V.E., Akhmetshin, R.R., Anisenkov, A.V., (...), Talyshev, A.A., Yudin, Y.V.
5
Achasov, M.N., Aulchenko, V.M.,Bogdanchikov, A.G., (...), Tekutev, A.I., Usov, Y.V.
6
Park, C.-S., Kwon, Y.-J., Adachi, I., (...),Zhulanov, V., Zupanc, A.
8
Lees, J.P., Poireau, V., Tisserand, V., (...),Prepost, R., Wu, S.L.
9
Barnyakov, A.Y., Barnyakov, M.Y.,Boborovnikov, V.S., (...), Ovtin, I.V., Rodiakin, V.A.
12
Aad, G., Abbott, B., Abdallah, J., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
14
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.

Publications in journals
indexed in Scopus: august
2
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
3
Kato, Y., Iijima, T., Adachi, I., (...), Zhulanov, V.,Zupanc, A.
4
Aaij, R., Abellán Beteta, C., Adeva, B., (...),Zhukov, V., Zucchelli, S.
6
Akhmetshin, R.R., Amirkhanov, A.N.,Anisenkov, A.V., (...), Yudin, Y.V., Zharinov, Y.M.
7
Ivanova, A.A., Zubarev, P.V., Ivanenko, S.V., (...), Shvyrev, V.G., Sulyaev, Y.S.
8
Grozin, A.G., Klein, R., Mannel, T., Pivovarov, A.A.
9
Aaij, R., Abellán Beteta, C., Adeva, B., (...),Zhukov, V., Zucchelli, S.
10
Aaij, R., Abellán Beteta, C., Adeva, B., (...),Zhukov, V., Zucchelli, S.
16
The ATLAS collaboration, Aad, G., Abbott, B., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
17
The ATLAS collaboration, Aad, G., Abbott, B., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.

Publications in journals
indexed in Scopus: september
1
The ATLAS collaboration, Aaboud, M., Aad, G., (...), zur Nedden, M., Zwalinski, L.
3
4
The ATLAS collaboration, Aaboud, M., Aad, G., (...), zur Nedden, M., Zwalinski, L.
6
Atlas Collaboration, T., Aaboud, M., Aad, G., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
9
Gschwendtner, E., Adli, E., Amorim, L., (...),Xia, G., Zhang, H.
10
Turner, M., Petrenko, A., Biskup, B., (...), Mazzoni, S., Vincke, H.
13
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), Zur Nedden, M., Zwalinski, L.
14
Dmitriev, V.F., Milstein, A.I., Salnikov, S.G.
16
Yelton, J., Adachi, I., Aihara, H., (...), Zhulanov, V., Zupanc, A.

Publications in journals
indexed in Scopus: october
1
Aad, G., Abbott, B., Abdallah, J., (...), Zwalinski, L., ATLAS Collaboration
3
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), Zwalinski, L., ATLAS Collaboration
4
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ai, X.C., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
5
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
6
Solodov, E.P., Amirkhanov, A.N., Anisenkov, A.V., (...), Vorobiov, A.I., Yudin, Y.V.

Publications in journals
indexed in Scopus: november
4
Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A., (...), Taylor, D., Woods, N.
5
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ai, X.C., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
7
Gerasimov, V.V., Knyazev, B.A., Lemzyakov, A.G., Nikitin, A.K., Zhizhin, G.N.
8
Zamashchikov, V.V., Korzhavin, A.A., Chinnov, E.A.
9
Kononov, A., Egorov, S.V., Kvon, Z.D., (...), Dvoretsky, S.A., Deviatov, E.V.
11
Churkin, S.A., Pervunin, K.S., Kravtsova, A.Y., Markovich, D.M., Hanjalić, K.
13
Kovalenko, Y.V., Pureskin, D.N., Savkin, V.Y., Senkov, D.V., Yakovlev, D.V.
16
Vozhakov, I.S., Cherdantsev, A.V., Arkhipov, D.G.
17
Achasov, M.N., Barnyakov, A.Yu., Beloborodov, K.I., (...), Tikhonov, Yu.A., Vasiljev, A.V.
18
Aaij, R., Abellán Beteta, C., Adeva, B., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
19
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
20
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
21
Adlarson, P., Augustyniak, W., Bardan, W., (...), Żuprański, P., Żurek, M.
23
Dashevsky, Y.A., Petrov, S., Vasilevskiy, A.N., Bocharov, O.B., Dyatlov, G.V.
25
Lees, J.P., Poireau, V., Tisserand, V., (...), Prepost, R., Wu, S.L.
26
27
Ishikawa, T., Fujimura, H., Grigoriev, D.N., (...), Vasiliev, Y.V., Yamazaki, H.

Publications in journals
indexed in Scopus: december
1
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), Zwalinski, L., ATLAS Collaboration
2
Aaboud, M., Aad, G., Abbott, B., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
4
The CMS collaboration, Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., (...), Taylor, D., Woods, N.
5
The CMS collaboration, Khachatryan, V., Sirunyan, A.M., (...), Taylor, D., Woods, N.
6
Aad, G., Abbott, B., Abdallah, J., (...), Zurzolo, G., Zwalinski, L.
8
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
9
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.
10
Arbuzova, E.V., Dolgov, A.D., Novikov, V.A.
11
Koop, I., Otboev, A., Shatunov, P., Shatunov, Y., Mane, S.
12
Shoshin, A.A., Arakcheev, A.S., Arzhannikov, A.V., (...), Sinitsky, S.L., Vasilyev, A.A.
13
Achasov, M.N., Barnyakov, A.Yu., Beloborodov, K.I., (...), Surin, I.K., Vasiljev, A.V.
14
Rastigeev, S.A., Goncharov, A.D., Klyuev, V.F., (...), Petrozhitskii, A.V., Frolov, A.R.
15
Shatunov, P.Y., Berkaev, D.E., Zharinov, Y.M., (...), Shatunov, Y.M., Shwartz, D.B.
18
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
19
Ablikim, M., Achasov, M.N., Ahmed, S., (...), Zou, B.S., Zou, J.H.
21
Meshkov, O., Stirin, A., Kovachev, G., (...), Zhuravlev, A., Zubarev, P.
22
Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., (...), Zhukov, V., Zucchelli, S.