Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: июнь
1
Khotskin, N.V., Kulikov, V.A., Zavyalov, E.L., Fursenko, D.V., Kulikov, A.V.
3
Kochneva, G.V., Grazhdantseva, A.A., Sivolobova, G.F., (...),Ryabchikova, E.I., Netesov, S.V.
4
Barkhash, A.V., Babenko, V.N., Voevoda, M.I., Romaschenko, A.G.
6
Stefanova, N.A., Korbolina, E.E., Ershov, N.I., Rogaev, E.I., Kolosova, N.G.
8
Shoeva, O.Y., Dobrovolskaya, O.B., Leonova, I.N., Salina, E.A., Khlestkina, E.K.
9
Kulemzina, A.I., Proskuryakova, A.A., Beklemisheva, V.R., (...),Perelman, P.L., Graphodatsky, A.S.
11
Artem'ev, A.V., Gusarova, N.K., Bagryanskaya, I.Y., Gatilov, Y.V., Sutyrina, A.O.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: июль
1
Bugrov, A.G., Ilinsky, Y.Y., Strunov, A., (...),Akimoto, S.-I., Tatsuta, H.
2
Fursova, A.Z., Rumyantseva, Y.V., Kolosova, N.G., (...), Panov, A.V., Tyukova, V.S.
4
Bolsunovsky, A.Y., Sinitsyna, O.I., Frolova, T.S., Vasyunina, E.A., Dementyev, D.V.
5
Adzhieva, V.F., Babak, O.G., Shoeva, O.Y.,Kilchevsky, A.V., Khlestkina, E.K.
6
Gulyaeva, L.F., Chanyshev, M.D., Kolmykov, S.K., Ushakov, D.S., Nechkin, S.S.
7
Yudin, D.S., Tomilenko, A.A., Alifirova, T.A., (...), Murzintsev, N.G., Pokhilenko, N.P.
9
Afonnikov, D.A., Genaev, M.A., Doroshkov, A.V., Komyshev, E.G., Pshenichnikova, T.A.
10
Oscorbin, I.P., Belousova, E.A., Zakabunin, A.I., Boyarskikh, U.A., Filipenko, M.L.
12
Lanshakov, D.A., Sukhareva, E.V., Kalinina, T.S., Dygalo, N.N.
13
Chinak, O.A., Fomin, A.S., Nushtaeva, A.A., (...), Kuligina, E.V., Richter, V.A.
15
Antonov, Y.V., Alexandrovich, Y.V., Redina, O.E., Gilinsky, M.A., Markel, A.L.
16
Ilumäe, A.-M., Reidla, M., Chukhryaeva, M., (...), Villems, R., Rootsi, S.
17
Sheveleva, A.M., Ivanov, M.Yu., Shundrina, I.K., (...), Bagryanskaya, E.G., Fedin, M.V.
18
Kuzhelev, A.A., Shevelev, G.Y., Krumkacheva, O.A., (...), Fedin, M.V., Bagryanskaya, E.G.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: август
1
Afonso, C.L., Amarasinghe, G.K., Bányai, K., (...), Zhang, Y.-Z., Kuhn, J.H.
2
Belonogova, N.M., Svishcheva, G.R.,Axenovich, T.I.
3
Perepechaeva, M.L., Kolosova, N.G.,Stefanova, N.A., Fursova, A.Z., Grishanova, A.Y.
5
Sokolova, E.A., Shadrina, A.S.,Sevost'ianova, K.S., (...), Zolotukhin, I.A.,Filipenko, M.L.
6
Ran, L., Li, M., Fan, H.X., (...), Wang, Y.P.,Sokolov, V.
7
Nemudraya, A.A., Makartsova, A.A., Fomin, A.S., (...), Richter, V.A., Kuligina, E.V.
9
Yunusova, N.V., Tamkovich, S.N., Stakheeva, M.N., (...), Frolova, A.Y., Kondakova, I.V.
10
Kuznetsov, N.A., Lebedeva, N.A., Kuznetsova, A.A., (...), Fedorova, O.S., Lavrik, O.I.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: сентябрь
2
Kuznetsova, I.S., Ostromyshenskii, D.I., Komissarov, A.S., (...), Ferguson-Smith, M.A., Podgornaya, O.I.
3
Chernikova, D., Managadze, D., Glazko, G.V., Makalowski, W., Rogozin, I.B.
4
Chernitsyna, S.M., Khal'zov, I.A., Khanaeva, T.A., (...), Pimenov, N.V., Zemskaya, T.I.
5
Munzarova, A., Popova, J., Razuvaeva, A., (...), Gatti, M., Omelyanchuk, L.
6
Trifonov, V.A., Romanenko, S.S., Beklemisheva, V.R., (...), Stanyon, R., Graphodatsky, A.S.
7
13
Babaylova, E.S., Malygin, A.A., Lomzov, A.A., (...), Karpova, G.G., Bagryanskaya, E.G.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: октябрь
1
Kichigin, I.G., Giovannotti, M., Makunin, A.I., (...), Graphodatsky, A.S., Trifonov, V.A.
2
Shadrina, A.S., Smetanina, M.A., Sokolova, E.A., (...), Kirienko, A.I., Filipenko, M.L.
3
Sofronova, J.K., Ilinsky, Y.Y., Orishchenko, K.E., (...), Lunev, E.A., Mazunin, I.O.
4
Shoeva, O.Y., Mock, H.-P., Kukoeva, T.V., Börner, A., Khlestkina, E.K.
6
Levitsky, V.G., Oshchepkov, D.Yu., Klimova, N.V., (...), Merkulov, V.M., Merkulova, T.I.
7
Nikitin, S., Palmer, D., Meldal, M., Diness, F.
8
10
Shadrina, A.S., Sevost'ianova, K.S., Shevela, A.I., (...), Zolotukhin, I.A., Filipenko, M.L.
11
Zakharova, O.D., Frolova, T.S., Yushkova, Y.V., (...), Grigor'ev, I.A., Nevinsky, G.A.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: ноябрь
2
Podkolodnyy, N.L., Podkolodnaya, O.A.
3
Zhirnov, I.V., Trifonova, E.A., Romanova, A.V., (...), Kochetov, A.V., Shumny, V.K.
4
Litvinenko, A.L., Moskalensky, A.E., Karmadonova, N.A., (...), Chernyshev, A.V., Maltsev, V.P.
6
Podkolodnaya, O.A., Rasskazov, D.A., Podkolodnyy, N.L., (...), Ponomarenko, P.M., Ponomarenko, M.P.
7
Zhirnov, I.V., Trifonova, E.A., Romanova, A.V., (...), Kochetov, A.V., Shumny, V.K.
10
Talhaoui, I., Lebedeva, N.A., Zarkovic, G., (...), Lavrik, O.I., Ishchenko, A.A.
11
Schirmer, M., Smeekens, S.P., Vlamakis, H., (...), Netea, M.G., Xavier, R.J.
13
Audran, G., Bagryanskaya, E.G., Brémond, P., (...), Trukhin, D.V., Zhivetyeva, S.I.
15
Konopatskaia, I., Vavilova, V., Kondratenko, E.Y., Blinov, A., Goncharov, N.P.
16
Orlov, Y.L., Baranova, A.V., Salina, E.A.
17
Prokopeva, L.J., Kudyshev, Z., Kildishev, A.V.
18
Shmakov, N.A., Vasiliev, G.V., Shatskaya, N.V., (...), Afonnikov, D.A., Khlestkina, E.K.
19
Zakharenko, A., Luzina, O., Koval, O., (...), Salakhutdinov, N., Lavrik, O.
21

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: декабрь
1
Shevtsova, E., Shevtsov, A., Mukanov, K., (...), Tarlykov, P., Ramanculov, E.
2
Gladkikh, O.L., Romanenko, S.A., Lemskaya, N.A., (...), Yang, F., Graphodatsky, A.S.
4
Posukh, O.L., Bady-Khoo, M.S., Zytsar, M.V., (...), Barashkov, N.A., Romanov, G.P.
6
Nemudraya, A.A., Kuligina, E.V., Ilyichev, A.A., (...), Koval, O.A., Richter, V.A.
8
10
Safronova, N.S., Ponomarenko, M.P., Abnizova, I.I., (...), Chadaeva, I.V., Orlov, Y.L.
12
Klimenko, A.I., Mustafin, Z.S., Chekantsev, A.D., (...), Matushkin, Y.G., Lashin, S.A.
14
Andreev, S.L., Buneva, V.N., Nevinsky, G.A.
15
Alemasova, E.E., Moor, N.A., Naumenko, K.N., (...), Pestryakov, P.E., Lavrik, O.I.
18
Likhoshvai, V.A., Kogai, V.V., Fadeev, S.I., Khlebodarova, T.M.
19
Smagin, D.A., Kovalenko, I.L., Galyamina, A.G., (...), Babenko, V.N., Kudryavtseva, N.N.
21
Korbolina, E.E., Zhdankina, A.A., Fursova, A.Z., Kozhevnikova, O.S., Kolosova, N.G.
22
23
Matveeva, M.Y., Kashina, E.V., Reshetnikov, V.V., (...), Bondar, N.P., Merkulova, T.I.
24
Ryazanova, M.A., Fedoseeva, L.A., Ershov, N.I., (...), Markel, A.L., Redina, O.E.
25
Orlov, Y.L., Baranova, A.V., Hofestädt, R., Kolchanov, N.A.
28
Fedoseeva, L.A., Klimov, L.O., Ershov, N.I., (...), Markel, A.L., Redina, O.E.