Publications in journals
indexed in Scopus: november
4
Pavlova, G.G., Vladimirov, A.G., Gvozdev, V.I., (...), Gonevchuk, V.G., Tishin, P.A.
5
Khokhryakov, A.F., Nechaev, D.V., Palyanov, Y.N., Kuper, K.E.
8
Dobretsov, N.L., Buslov, M.M., Vasilevsky, A.N., Vetrov, E.V., Nevedrova, N.N.
9
Pavlova, G.G., Vladimirov, A.G., Gvozdev, V.I., (...), Gonevchuk, V.G., Tishin, P.A.
10
Khokhryakov, A.F., Nechaev, D.V., Palyanov, Y.N., Kuper, K.E.
15
Kirdyashkin, A.G., Kirdyashkin, A.A.
16
Dashevsky, Y.A., Petrov, S., Vasilevskiy, A.N., Bocharov, O.B., Dyatlov, G.V.
17
Jean, M.M., Taylor, L.A., Howarth, G.H., (...), Golovin, A.V., Sobolev, N.V.
19
Zedgenizov, D.A., Kalinina, V.V., Reutsky, V.N., Yuryeva, O.P., Rakhmanova, M.I.
21
Malkovets, V.G., Rezvukhin, D.I., Belousova, E.A., (...), Pokhilenko, N.P., Sobolev, N.V.
23
Yelisseyev, A.P., Afanasiev, V.P., Panchenko, A.V., (...), Kaichev, V.V., Saraev, А.А.
24
Sobolev, N.V., Shatsky, V.S., Zedgenizov, D.A., Ragozin, A.L., Reutsky, V.N.
25
Bataleva, Y.V., Palyanov, Y.N., Borzdov, Y.M., Kupriyanov, I.N., Sokol, A.G.

Publications in journals
indexed in Scopus: december
1
Kokh, K.A., Huang, Z.-M., Huang, J.-G., (...), Lanskii, G.V., Andreev, Y.M.
2
Mogilatov, V., Goldman, M., Persova, M., (...), Trubacheva, O., Zlobinskiy, A.
3
7
Gavryushkin, P.N., Rashenko, S.V., Shatskiy, A.F., Litasov, K.D., Ancharov, A.I.
9
Simonov, V.A., Vasil'ev, Y.R., Stupakov, S.I., Kotlyarov, A.V., Karmanov, N.S.
13
15
Shelukhin, V.V., Neverov, V.V.
17
Kononova, N.G., Kokh, A.E., Kokh, K.A., (...), Svetlichnyi, V.A., Andreev, Y.M.
18
Sessi, P., Bathon, T., Kokh, K.A., Tereshchenko, O.E., Bode, M.
19
Sofronova, S., Moshkina, E., Nazarenko, I., (...), Veligzhanin, A., Bezmaternykh, L.