Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: январь
1
Chernysheva, M., Rozhin, A., Fedotov, Y., (...), Dianov, E.M., Turitsyn, S.K.
2
Nyushkov, B.N., Trashkeev, S.I., Ivanenko, A.V., Kolker, D.B., Purtov, P.A.
3
Balakin, A.V., Dzhidzhoev, M.S., Gordienko, V.M., (...), Solyankin, P.M., Shkurinov, A.P.
4
6
Kolker, D.B., Sherstov, I.V., Kostyukova, N.Yu., (...), Zenov, K.G., Pustovalova, R.V.
7
Glebov, E.M., Pozdnyakov, I.P., Matveeva, S.G., (...), Grivin, V.P., Plyusnin, V.F.
9
Zlobina, E.A., Kablukov, S.I., Wolf, A.A., Dostovalov, A.V., Babin, S.A.
10
Zhdanov, E.Y., Pogosov, A.G., Budantsev, M.V., Pokhabov, D.A., Bakarov, A.K.
11
Kuper, K.E., Oleynikov, V.P., Porosev, V.V., Savinov, G.A., Drozdowski, W.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: февраль
1
Hukov, V.P.Z., Rubenchik, A.M., Edoruk, M.P.F., Bulgakova, N.M.
5
Shtyrina, O.V., Ivanenko, A.V., Yarutkina, I.A., (...), Kobtsev, S.M., Fedoruk, M.P.
7
Khairulin, R.A., Abdullaev, R.N., Stankus, S.V., Agazhanov, A.S., Savchenko, I.V.
11
Kuroda, K., Reimann, J., Kokh, K.A., (...), Güdde, J., Höfer, U.
13
15
Yudin, V.I., Yu Basalaev, M., Taichenachev, A.V.
16
Prudnikov, O.N., Brazhnikov, D.V., Taichenachev, A.V., Yudin, V.I., Goncharov, A.N.
17
Goncharov, A.N., Bonert, A.E., Brazhnikov, D.V., (...), Taichenachev, A.V., Bagayev, S.N.
18
Ryabtsev, I.I., Tretyakov, D.B., Entin, V.M., (...), Yakshina, E.A., Andreeva, C.
19
20
Razhev, A.M., Chernykh, V.V., Bagayev, S.N., (...), Iskakov, I.A., Ermakova, O.V.
21
Taichenachev, A.V., Yudin, V.I., Bagayev, S.N.
22
Kuznetsov, S.A., Pivtsov, V.S., Semenko, A.V., Bagayev, S.N.
23
Yudin, V.I., Yu Basalaev, M., Taichenachev, A.V.
24
Ya Ilenkov, R., Taichenachev, A.V., Yudin, V.I., Prudnikov, O.N.
25
Kolker, D., Pronyushkina, A., Boyko, A., (...), Nuyshkov, B., Shur, V.
26
Chepurov, S.V., Lugovoy, A.A., Kuznetsov, S.N., (...), Yudin, V.I., Bagayev, S.N.
27
Ignatovich, S.M., Skvortsov, M.N., Vishnyakov, V.I., Brazhnikov, D.V., Kvashnin, N.L.
28
Pozdnyakov, I.P., Sherin, P.S., Salomatova, V.A., (...), Bazhin, N.M., Plyusnin, V.F.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: март
1
Ruffenach, S., Kadykov, A., Rumyantsev, V.V., (...), Morozov, S.V., Teppe, F.
2
Ryabtsev, I.I., Beterov, I.I., Yakshina, E.A., (...), Latyshev, A.V., Aseev, A.L.
5
Matveeva, A.G., Yushkova, Y.V., Morozov, S.V., Grygor'Ev, I.A., Dzuba, S.A.
8
Bloshkin, A.A., Yakimov, A.I., Timofeev, V.A., (...), Nikiforov, A.I., Murashov, V.V.
9
Chesnokov, A., Liapidevskii, V.
10
Astankova, K.N., Gorokhov, E.B., Azarov, I.A., Volodin, V.A., Latyshev, A.V.
12
Turitsyn, S.K., Prilepsky, J.E., Le, S.T., (...), Kamalian, M., Derevyanko, S.A.
13
Karlovets, D.V., Kotkin, G.L., Serbo, V.G., Surzhykov, A.
14
Buntkowsky, G., Ivanov, K.L., Zimmermann, H., Vieth, H.-M.
15
Kulikov, I., Glinsky, B., Chernykh, I., Nenashev, V., Shmelev, A.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: апрель
1
Krupa, K., Tonello, A., Shalaby, B.M., (...), Wabnitz, S., Couderc, V.
2
Andreev, Y.M., Kokh, A.E., Kokh, K.A., (...), Nikolaev, N.A., Svetlichnyi, V.A.
3
Gudina, S.V., Neverov, V.N., Novik, E.G., (...), Mikhailov, N.N., Dvoretsky, S.A.
4
Boyko, A.A., Ostyukova, N.Y.K., Badikov, V., (...), Kolker, D.B., Petrov, V.
8
Chekhovskoy, I.S., Paasonen, V.I., Shtyrina, O.V., Fedoruk, M.P.
10
Osinnykh, I.V., Malin, T.V., Plyusnin, V.F., (...), Ber, B.Ya., Kazantsev, D.Yu.
11
Kazantsev, D.M., Akhundov, I.O., Kozhukhov, A.S., Alperovich, V.L.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: май
2
3
Smirnov, S., Kobtsev, S., Ivanenko, A., (...), Kemmer, A., Gervaziev, M.
4
Astrelin, V.T., Kandaurov, I.V., Kurkuchekov, V.V., Sveshnikov, V.M., Trunev, Y.A.
7
Stepina, N.P., Zinovieva, A.F., Dvurechenskii, A.V., (...), Molla, Md.Z., Samukawa, S.
9
Pylaeva, S., Ivanov, K.L., Baldus, M., Sebastiani, D., Elgabarty, H.
10
Sugavanam, S., Sorokina, M., Churkin, D.V.
12
Zlobina, E.A., Kablukov, S.I., Wolf, A.A., (...), Myasnikov, D.V., Babin, S.A.
13

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: июнь
1
Shikin, A.M., Rybkina, A.A., Klimovskikh, I.I., (...), Zvezdin, K.A., Zvezdin, A.K.
2
Bakarov, A.K., Gutakovskii, A.K., Zhuravlev, K.S., (...), Vlasov, P.V., Lopukhin, A.A.
3
Kubarev, V.V., Getmanov, Y.V., Shevchenko, O.A., Koshlyakov, P.V.
4
Dziom, V., Shuvaev, A., Mikhailov, N.N., Pimenov, A.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: июль

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: август
2
Atuchin, V.V., Gorbachev, F.P., Tarasenko, N.V.
5
Choporova, Yu.Yu., Knyazev, B.A., Osintseva, N.D., Pavelyev, V.S., Volodkin, B.O.
6
Knyazev, B.A., Cherkassky, V.S., Choporova, Yu.Yu., (...), Vinokurov, N.A., Volodkin, B.O.
8
Kharenko, D.S., Zhdanov, I.S., Bednyakova, A.E., (...), Turitsyn, S.K., Babin, S.A.
9
Gilinsky, A.M., Dmitriev, D.V., Toropov, A.I., Zhuravlev, K.S.
10
Yakushkin, S.S., Balaev, D.A., Dubrovskiy, A.A., (...), Martyanov, O.N., Bayukov, O.A.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: сентябрь
1
Dupiol, R., Bendahmane, A., Krupa, K., (...), Wabnitz, S., Millot, G.
2
Krupa, K., Modotto, D., Couderc, V., (...), Millot, G., Wabnitz, S.
3
Abramkin, D.S., Bakarov, A.K., Putyato, M.A., (...), Gutakovskii, A.K., Shamirzaev, T.S.
4
Tyschenko, I.E., Cherkov, A.G., Volodin, V.A., Voelskow, M.
5
Peng, J., Boscolo, S., Tarasov, N., (...), Churkin, D.V., Finot, C.
6
Chesnokov, A., Liapidevskii, V., Stepanova, I.
9
Shevlyagin, A.V., Goroshko, D.L., Chusovitin, E.A., (...), Iinuma, M., Terai, Y.
11
Guenard, R., Krupa, K., Dupiol, R., (...), Wabnitz, S., Couderc, V.
12
Smirnov, S.V., Sugavanam, S., Gorbunov, O.A., Churkin, D.V.