Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: январь

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: февраль

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: март
2
Bortnikova, S.B., Olenchenko, V.V., Gaskova, O.L., (...), Devyatova, A.Y., Kucher, D.O.
3
Prokopyev, I.R., Doroshkevich, A.G., Ponomarchuk, A.V., Sergeev, S.A.
4
Dorogokupets, P.I., Dymshits, A.M., Litasov, K.D., Sokolova, T.S.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: апрель
1
Bolotina, N.B., Gavryushkin, P.N., Korsakov, A.V., (...), Zaitsev, A.N., Litasov, K.D.
3
Litasov, K.D., Shatskiy, A., Gavryushkin, P.N., (...), Akilbekov, A.T., Inerbaev, T.M.
4
Kontorovich, V.A., Ayunova, D.V., Gubin, I.A., (...), Solov'ev, M.V., Surikova, E.S.
7
Kuznetsova, E.N., Gubin, I.A., Gordeeva, A.O., (...), Moiseev, S.A., Kontorovich, A.E.
12
Varaksina, I.V., Timoshina, I.D., Kontorovich, A.E., Tumashov, I.V.
15
Pevneva, G.S., Fursenko, E.A., Voronetskaya, N.G., (...), Kashirtsev, V.A., Shevchenko, N.P.
18
Sokol, A.G., Kruk, A.N., Palyanov, Y.N., Sobolev, N.V.
19
Starosel'tsev, V.S., Divina, T.A., Krol, L.A., Shishkin, B.B.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: май
1
Bazaikin, Y., Gurevich, B., Iglauer, S., (...), Lisitsa, V., Reshetova, G.
3
5
Sim, L.A., Bogomolov, L.M., Kuchai, O.A., Tataurova, A.A.
9
Sharapov, V.N., Kuznetsov, G.V., Timina, T.Y., Tomilenko, A.A., Chudnenko, K.V.
11
Parfenova, T.M., Korovnikov, I.V., Eder, V.G., Melenevskii, V.N.
12
Balkov, E.V., Fadeev, D.I., Karin, Y.G., (...), Manshtein, Y.A., Panin, G.L.
18
Palyanov, Y., Kupriyanov, I., Borzdov, Y., Nechaev, D., Bataleva, Y.
19
Ragozin, A., Zedgenizov, D., Kuper, K., Palyanov, Y.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: июнь
1
Letnikova, E.F., Shkolnik, S.I., Letnikov, F.A., (...), Ivanov, A.V., Prochenkin, A.I.
2
Nozhkin, A.D., Likhanov, I.I., Reverdatto, V.V., (...), Popov, N.V., Dmitrieva, N.V.
3
Skuzovatov, S.Y., Zedgenizov, D.A., Rakevich, A.L.
5
Doroshkevich, A., Sklyarov, E., Starikova, A., (...), Izbrodin, I., Posokhov, V.
6
Komarovskikh, A., Dmitriev, A., Nadolinny, V., Palyanov, Y.
7
Duchkov, A.D., Duchkov, A.A., Permyakov, M.E., (...), Golikov, N.A., Drobchik, A.N.
10
12
Mikhaylov, I.V., Glinskikh, V.N., Nikitenko, M.N., Surodina, I.V.
13
Kashirtsev, V.A., Dolzhenko, K.V., Fomin, A.N., Kontorovich, A.E., Shevchenko, N.P.
14
15
Sokol, A.G., Tomilenko, A.A., Bul'bak, T.A., (...), Palyanov, Y.N., Sobolev, N.V.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: июль
4
Gavryushkin, P.N., Litasov, K.D., Dobrosmislov, S.S., Popov, Z.I.
9
Gaskova, O.L., Strakhovenko, V.D., Ermolaeva, N.I., Zarubina, E.Y., Ovdina, E.A.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: август
2
Rusanov, G.G., Deev, E.V., Zolnikov, I.D., (...), Khazina, I.V., Kuz'mina, O.B.
4
Kokh, A.E., Kuznetsov, A.B., Pestryakov, E.V., (...), Uralbekov, B., Kokh, K.A.
6
Chernova, A.I., Metelkin, D.V., Matushkin, N.Y., Vernikovsky, V.A., Travin, A.V.
7
Bataleva, Y.V., Palyanov, Y.N., Borzdov, Y.M., Bayukov, O.A., Zdrokov, E.V.
10
Dobretsov, N.L., Simonov, V.A., Kotlyarov, A.V., Stupakov, S.I.

Публикации в журналах,
индексируемых в Scopus: сентябрь
1
Vishnevskaya, I.A., Letnikova, E.F., Proshenkin, A.I., (...), Metelkin, D.V., Priyatkina, N.S.
2
Chernova, A.I., Metelkin, D.V., Matushkin, N.Y., Vernikovsky, V.A., Travin, A.V.
3
Zedgenizov, D.A., Litasov, K.D.
4
Chanyshev, A.D., Litasov, K.D., Shatskiy, A.F., (...), Higo, Y., Ohtani, E.
5
Kravtsova, R.G., Tauson, V.L., Palyanova, G.A., Makshakov, A.S., Pavlova, L.A.
8
Persikov, E.S., Bukhtiyarov, P.G., Sokol, A.G.
10
Abashev, V.V., Metelkin, D.V., Mikhal'tsov, N.E., Vernikovsky, V.A., Matushkin, N.Y.